Unable to create /modules/mod_novasfh/engine/sfh_47.xml configuration file.
Click here for more information.
Please update your Flash Player to view content.
เรือลอยอังคาร
ศูนย์บริการแก๊สหุงต้ม
gas
เรือนไม้ชายน้ำ
ข้อเสนอแนะ
suggestion
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ
Dog
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
หน้าหลัก กิจกรรมหน่วย ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ

SAM_6520

_WIN41851133 _WIN41891133
_WIN41961133 _WIN42081133
_WIN42131133 _WIN42941133
_WIN42191133 _WIN42991133
SAM_6404 SAM_6415
SAM_6416 SAM_6418
SAM_6422 SAM_6423
SAM_6429 SAM_6438
SAM_6440 SAM_6442
SAM_6454 SAM_6759

กองทัพเรือจัดโครงการ doggy Home Stay Satahip เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อ

ดูแลสุนัขจรจ­ัดในพื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี และพื้นที่กรุงเทพ ฯ ที่กองทัพเรือดูแล

โดยตั้งเป้าหมายดำเนินโครงการเป็นเวลา ๗ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างมีเมตตาธรรม การนำสุนัขจรจัดในพื้นที่มาดูแล รักษาโรค

ทำหมัน และฝึกสุนัข โดยให้ผู้มีใจรักสุนัขรับไปเลี้ยงดู  ปัจจุบันมีสุนัข ๓๕๐ ตัว

และแมว ๘๐ ตัว อยู่ในความดูแล ติดต่อบริจาคอาหารและข้าวสารได้โดยตรง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘ ๓๑๑๑ ๕๐๔๔ นาวาโท มานะ อ่อนแย้ม หรือบริจาค

ผ่านธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบชื่อบัญชีกองทุนผู้รักสุนัข กองเรือยุทธการ เลขที่บัญชี

๓๐๒-๒-๘๒๐๓๐-๖

Last Updated (Wednesday, 22 July 2015 02:48)